Fabrica de Locomotive a U.D.R.

               


 • Fabrica de Locomotive a U.D.R. 1. Construcţia Fabricii de Locomotive a U.D.R. - 1920.
 • Principele Carol la U.D.R. 2. Principele Carol în vizită la Fabrica de Locomotive a U.D.R. - 1923. Împreună cu un grup de automobiliști.
 • Fabrica de Locomotive a U.D.R. 3. Fabrica de Locomotive a U.D.R. - la mijlocul anilor '20
 • Fabrica de Locomotive a U.D.R. 4. În Fabrica de Locomotive a U.D.R. - 1926.

Din broșura oficială publicată în 1928 de Uzinele de Fier şi Domeniile din Reşiţa S.A. - Direcțiunea Atelierelor - Fabrica de Locomotive am preluat, respectând ortografia și punctuația utilizate în lucrare:

Descrierea Fabricei de Locomotive
    Primele încercări pentru construirea locomotivelor în Atelierele Societății U.D.R. din Reșița s’au făcut în anul 1873 (1872, n.n.). Până în anul 1898 s’au fabricat cu intervale întrerupte 7 (9, n.n.) locomotive cu ecartament industrial de 948 m/m. Toate aceste locomotive au deservit traficul intern al exploatărilor U.D.R., găsindu-se actualmente în serviciu și în perfectă stare de funcționare.
    Paralel cu fabricarea acestor locomotive pentru trebuințele proprii, atelierele noastre erau în permanență ocupate și cu confecționarea de piese, accesorii de locomotive pentru diferite căi ferate publice, livrând, în cantități mari, cazane, roți montate, osii, cilindri, biele, bandaje, cusineți, tampoane, aparate de legare, ect.. Posedând astfel o bună parte din utilajul necesar, precum și experiența pentru uzinarea diferitelor piese de locomotive, câştigată în decursul deceniilor trecute, s’a început, - în baza aprobării Consiliul de Miniștri Nr. 1198 din 9. V. 1920, prin care C.F.R. s’a obligat a comanda anual cel puțin 60 de locomotive noui de tip mare, - zidirea unei noui fabrici de locomotive, destinată acoperirii unei părți din trebuințele României întregite, având totodată și tendința de a întroduce fabricatele noastre pe piețele țărilor limitrofe și în orientul apropiat.
   Fabrica de locomotive, zidită conform planurilor întocmite în propriile biurouri de construcții și echipată aproape în întregime cu utilajul confecționat la noi, a fost terminată la finele anului 1922.
    Noua fabrică e aşezată pe malul stâng al Berzavei, în prelungirea Atelierelor Fabricei de Maşini şi a Forjăriei, pe terenul unde a fost situate vechea Cocsărie, având posibilitatea să se întindă încă spre răsărit.
    Ansamblul cuprinde un atelier pentru cazane, compus din 3 hale de 72 x 60 m suprafață totală, echipat cu 56 diferite maşini-unelte, prese hidraulice şi electrice de nituit, înstalațiuni pneumatice de nituit, îndesuit, tăiat şi mandrinat ect., iar transportul intern este efectuat prin 6 macarale electrice, a căror capacitate portativă variază între 5 şi 20 tone. Forța motrică necesară utilajului din acest atelier reprezintă un total de cca 900 CP împărțit pe motoare electrice de diferite dimensiuni.
    În imediata apropiere a Cazangeriei se găseşte Hala de Montaj, compusă din 4 hale, ocupând un teritoriu de 102 x 68 m şi cuprinzând diferite maşini-unelte, dispozitive, ect., în total 130 buc., precum şi 32 căi de montaj. Din aceste 16 sunt destinate pentru locomotive, 11 pentru tendere, iar 5 pentru vopsire şi lăcuire, formând 2 vopsitorii separate în cuprinsul halei de montaj.
    Transportul şi ridicările la lucrările de montaj se execută prin 4 macarale electrice, având o capacitate portativă, care variază între 7,5 şi 30 tone.
 • Slider Image 5. În Fabrica de Locomotive a U.D.R. - începutul anilor '30. Cazangeria.
 • Slider Image 6. În Fabrica de Locomotive a U.D.R. - începutul anilor '30. Platforma rulantă.
 • Slider Image 7. Fabrica de Locomotive a U.D.R. - 1929-1930. De la stânga spre dreapta, locomotive din seriile: 50.000, 40.000, 50.000, neidentificată - de tip Dt-n2.
 • Slider Image 8. Fabrica de Locomotive a U.D.R., la începutul anilor '30. În prim plan, de la centru spre dreapta: CFR 50.475, CFR 50.479, 50.487.
    Gararea şi transportul locomotivelor montate în interiorul acestei hale se efectuează printr'un pod rulant cu o capacitate de 120 tone. Forța motrică necesară acoperirei trebuințelor halei de montaj reprezintă în total 750 CP., repartizați pe motoare electrice de diferite mărimi.
    O magazie cu două etaje, construită în beton armat pe o suprafață de 600 mp, pentru adăpostirea pieselor accesorii şi a materialelor de construcții, o clădire cu 2 etaje, ocupând o suprafață de 550 mp şi cuprinzând biurourile technice şi administrative ale fabricei de Locomotive, un depou de locomotive pentru locomotive terminate şi
pregătite pentru încercare, precum şi un bascul potrivit pentru determinarea şi echilibrarea presiunilor pe osiile locomotivelor, complectează întreaga înstalațiune. Având în vedere importanța clădirilor, a utilajului cât şi personalul disponibil, Fabrica de locomotive poate livra anual cca. 90 – 100 locomotive noui, mari, de cale normală.
    Biuroul de construcțiuni, cu 28 mese de desen şi cu personalul specializat va face posibilă şi construirea altor tipuri de locomotive, atât pentru calea normală cât şi pentru căi ferate forestiere şi industriale.
 • Fabrica de Locomotive a U.D.R. 9. Locomotiva U.D.R. 22.
 • Principele Carol la U.D.R. 10. Locomotiva C.F.U. 12.
 • Fabrica de Locomotive a U.D.R. 11. Locomotiva 3'760-03. Tip: E-h2 Er. Ecartament: 1524 mm. Număr fabricație: 817. An fabricație: 1946. Export: U.R.S.S..
 • Fabrica de Locomotive a U.D.R. 12. Ultima locomotivă construită, în 1964, la Reșița. Tip: 1D1-h2. Ecartament: 1000 mm. Număr fabricație: 5812. Export: R.S. Vietnam.

Fabrica de Locomotive a produs, între 1923 şi 1964, 1452 de locomotive noi, 2 dintre acestea fiind locomotive Diesel mecanice industriale cu ecartament de 600 mm, construite în 1937.

Majoritatea acestora, mai precis 920 de unităţi, au fost locomotive cu ecartament de 1435 mm, alte 282 cu ecartament de 760 mm iar 224, produse pentru U.R.S.S., cu ecartament de 1524 mm.

.

Diferenţa au reprezentat-o locomotive cu ecartament de 600, 700, 900 şi 1000 mm.

271 de locomotive cu abur au avut ca beneficiare administrații feroviare străine.

224 au fost exportate în U.R.S.S., 24 în R.P.D. Coreeană, 20 în R.P. Chineză, 1 în R.D. Germană și 2 în R.S. Vietnam. Aceste ultime două au şi încheiat de altfel, în 1964, fabricația de locomotive la Reșița.